Kiến thức Vovinam

Hệ thống đẳng cấp của Vovinam - tháng 9 năm 2014Ngày 27 tháng 8 năm 2014 Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam - Việt võ đạo đã ra quyết định số 04/HĐVSCQ/QĐ về việc bổ sung màu đai dành cho thiếu niên.

Từ ngày 01/9/2014 Môn Vovinam sẽ có thêm cấp Chuẩn Hoàng đai  dành cho lứa tuổi dưới 12

Theo đó các môn sinh dưới 12 tuổi do chưa đủ tuổi thi lên cấp Hoàng đai theo quy định hiện tại sẽ được phép thi lên cấp “Chuẩn Hoàng đai”. Ở cấp “Chuẩn Hoàng đai” môn sinh sẽ mang đai màu vàng có 2 sọc xanh dương đậm dọc theo sợi đai, cấp đai này do địa phương tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ (từ cấp Hoàng đai trở lên do Liên đoàn Vovinam Việt Nam chấm thi và cấp chứng chỉ). Danh xưng cho cấp đai này là Môn sinh.

Chương trình học, thời gian tập luyện và thi lên cấp Chuẩn Hoàng đai vẫn giống như chương trình cũ (thi lên Hoàng đai – Nội dung của cấp Lam đai III), nhưng không học và thi các Đòn chân tấn cống số 7, 8, 9 và các thế vật, bài song luyện vật.

Như vậy với quyết định này, trong hệ thống màu đai của môn phái Vovinam – Việt võ đạo chính thức có thêm cấp “Chuẩn Hoàng đai”

Dưới đây là nội dung của Quyết định số 04/HĐVSCQ/QĐ

 
 


Căn cứ vào Quyết định này, kể từ ngày 01/9/2014 hệ thống đẳng cấp sẽ được thay đổi như sau:

 
Nguồn: HĐVSCQ

 

 

Giải trí
Nhà tài trợ
Lễ thay đai - Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng Khóa XII năm 2015