Kiến thức Vovinam

Lý thuyết Võ đạo - Trình độ Trung ĐẳngHỘI VIỆT VÕ ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


THI LÊN CẤP HOÀNG ĐAI

A. Lý thuyết Việt Võ Đạo

         10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH:

  1.    Việt Võ Đạo Sinh (VVĐS) nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.
  2.    VVĐS nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.
  3.    VVĐS đồng tâm nhất trí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
  4.    VVĐS tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
  5.    VVĐS tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
  6.    VVĐS chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
  7.    VVĐS sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.
  8.    VVĐS kiện toàn một ý chí đanh thép, nỗ lực tự thân cầu tiến
  9.    VVĐS sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
10.  VVĐS tự tín, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn tự kiểm để tiến bộ.

1. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ nhất của Việt Võ Đạo Sinh
- Điều tâm niệm thứ nhất nói về hoài bão và mục đích luyện tập võ thuật của VVĐS, đó là đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.

* Vì sao không mang hoài bão lớn lao là đạt đến tuyệt độ cuả nghệ thuật?
- VVĐS không mang hoài bão lớn lao là đạt đến tuyệt độ của nghệ thuật, vì nghệ thuật thì không cùng, nên VVĐS chỉ hoài bão nhưng gì hợp tình hợp lý, có thể thực hiện được chứ không cuồng vọng, không tưởng.

2. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ hai cuả Việt Võ Đạo Sinh
Điều tâm niệm thứ hai nói về nghĩa vụ của Việt Võ Đạo Sinh đối với môn phái và dân tộc, đó là nguyện trung kiên phát huy môn phái và xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.

* Muốn phát huy môn phái, Việt Võ Đạo Sinh phải làm gì?
Phát huy môn phái là làm cho cái hay, cái đẹp của môn phái tỏa rộng hơn, ngày càng rực rỡ hơn. Do vậy, muốn phát huy môn phái, VVĐS cần phải:
a/ Dầy công khổ luyện và tu dưỡng để trở thành Võ sư, Huấn luyện viên trực tiếp truyền bá Việt Võ Đạo cho quần chúng.
b/ Thực hiện tinh thần Việt Võ Đạo trong đời sống hằng ngày, nghĩa là:
+ Trong gia đình : là cha từ, con hiếu, anh hiền, em thảo.
+ Với bạn bè : thân tình, tín nghĩa.
+ Với xã hội : là người công dân tốt, gương mẫu giàu tinh thần phục vụ.

3. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ ba của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ ba nói về tình đoàn kết trong môn phái. Muốn có đoàn kết, Việt Võ Đạo Sinh phải đồng tâm nhất trí đối với người trên phải tôn kính, đối với đồng đạo phải chân tình, thương mến, giúp dỡ lẫn nhau.

* Tại sao tình đoàn kết được đề cập trước nhất trong một đoàn thể?
Tình đoàn kết được đề cập trước nhất trong một đoàn thể vì nó là một trong những yếu tối quan trọng để quyết định sự tồn tại và hùng mạnh hoặc suy yếu và tan rã của một đoàn thể.

4. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ tư của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ tư nói về võ kỷ và danh dự võ sĩ, đó là tuyệt đối tôn trọng kỷ luật môn phái và luôn luôn nêu cao danh dự võ sĩ.

* Kỷ luật Việt Võ Đạo là kỷ luật gì?
Kỷ luật Việt Võ Đạo là kỷ luật tự giác, nghĩa là tự mình hiểu và tôn trọng kỷ luật, trông gương tốt của người trên và đồng đạo mà thực hiện theo. Do vậy, người trên muốn hướng dẫn người dưới điều gì thì người trên phải làm gương trước. Nếu đã có gương tốt của người trên và đồng đạo đã được nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành thì phải chịu hình thức kỷ luật hoặc đào thải.

* Danh dự võ sĩ là gì?
Danh dự võ sĩ là danh dự của một tập thể người có tư tưởng và hành động hiên ngang, cao thượng, bênh người yếu bị kẻ mạnh hiếp đáp, đây là một thứ danh dự vượt lên trên lòng tự ái cá nhân để tự hòa mình vào nền võ đạo.

5. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ năm của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ năm nói về ý thức dụng võ của VVĐS đó là tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

6. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ sáu của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ sáu nói về ý hướng học tập và đời sống tinh thần của VVĐS. Đó là chuyên cần học tập (võ thuật, võ đạo, văn hóa, nghề nghiệp……) rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh.

* Muốn thực hiện chuyên cần, Việt Võ Đạo Sinh phải làm gì?
Muốn thực hiện chuyên cần, Việt Võ Đạo Sinh cần phải :
+ Học cho rộng (võ thuật, võ đạo, văn hóa, nghề nghiệp, lý thuyết, thực hành…).
+ Hỏi cho kỹ (không hiểu thì hỏi đến nơi đến chốn, không tự ái, không dấu dốt, không chán nản).
+ Nghĩ cẩn thận (nghiền ngẫm những gì đã học, đã làm).
+ Luận cho sáng (so sánh, phân tích, tổng hợp, biện luận, phản luận).
+ Làm hết sức (cố gắng thực hiện với tất cả nhiệt tình của bản thân).

* Muốn rèn luyện tinh thần, Việt Võ Đạo Sinh phải thực hiện những điều gì?
Muốn rèn luyện tinh thần, Việt Võ Đạo Sinh phải thực hiện :
+ Sống khỏe: thân thể khỏe mạnh, tư tưởng trong sáng.
+ Đức độ: luôn luôn khắc chế bản thân để có thể bao dung, điều hòa, ảnh hưởng và cảm hóa tha nhân (người khác) hầu cùng tiến bộ.
+ Cương trực: cương quyết và thẳng thắn.
+ Trẫm tĩnh: điềm đạm, bình tĩnh để tránh những hành động xốc nổi, nóng vội, bốc đồng.
+ Tháo vát: lanh lợi, quyền biến để có thể ứng phó được với mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp bất ngờ.

7. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ bảy của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ bảy nói về tâm nguyện sống của VVĐS. Đó là sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.

* Quan niệm về đức trong sạch của Việt Võ Đạo Sinh ra sao?
Sống trong sạch của Việt Võ Đạo Sinh là giữ gìn, tu dưỡng đạo đức bản thân mình cho trong sạch, nhưng không tiêu cực, bưng tai bịt mắt trước cái xấu xa của xã hội, mà phải lắng nghe, nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống đề hiểu, giải quyết và cải tạo nó theo hướng tốt đẹp.

* Quan niệm trung thực của Việt Võ Đạo Sinh ra sao?
VVĐS sống chung thủy, thành thật, ngay thẳng với mọi người nhưng VVĐS cũng cần phải tìm hiểu sự gian trá của người để tranh khỏi bị người lường gạt, để tự giác và tự thắng mình (không bị hại, không nhiểm gian trá làm phương hại đến đạo hạnh). Trong trường hợp cần thiết, VVĐS phải chứng tỏ cho đối phương của mình biết rằng thủ đoạn gian trá không thể thành công lâu bền.

* Bạn hiểu nếp sống giản dị Việt Võ Đạo Sinh như thế nào?
Sống giản dị là không đua đòi, sống phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mình và xã hội. Có điều kiện thì hưởng những tiện nghi tốt đẹp, không có thì thôi, không than phiền, đòi hỏi, hạch sách, gây khó chịu cho mọi người.

8. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ tám của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ tám nói về ý chí của VVĐS, đó là phải rèn luyện cho bản thân một ý chí đanh thép, thích nghi với mọi thử thách gian nguy và nỗ lực tự thân cầu tiến.

* Muốn kiện toàn ý chí đanh thép, Việt Võ Đạo Sinh phải làm gì?
Muốn kiện toàn ý chí đanh thép, VVĐS phải :
a. Nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc các sự kiện đã thu nhận được trước khi quyết định.
b. Khi đã quyết định xong, phải thực hiện cho bằng được quyết định của mình với tất cả năng lực, nhiệt tình và kiên quyết khi bắt tay vào việc.

9. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ chín của Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ chín nói về nếp suy cảm, nghị lực và tính thực tế của VVĐS, đó là phải sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.

* Tại sao bạn cần sáng suốt nhận định?
VVĐS cần phải sáng suốt nhận định để phân biệt phải trái, đúng, sai, bề mặt, bề trái, tình, lý và các khúc mắc của sự việc hầu xử sự cho hợp thời, đúng lúc tránh được hậu quả lầm lẫn tai hại.

*Thế nào là bền gan tranh đấu?
Bền gan tranh đấu là có một ý chí và nghị lực sung mãn, thất bại không nản lòng, không chịu khuất phục trước mọi sức mạnh, cố gắng giải quyết các khó khăn một cách bền bỉ, dẻo dai.

Thế nào tháo vát hành động?
Hành động tháo vát là hành động chủ động, thông minh, sáng tạo, thích ứng với mọi hoàn cảnh, hợp tình hợp lý với mọi trường hợp. Người tháo vát hành động là người biết thương yêu người khác, tin người, hợp tác với người nhưng không ỷ lại, dựa dẫm vào người, luôn luôn ứng phó với các nghịch cảnh nhưng không gian trá, kiêu căng, khinh địch, lạc quan hoặc bi quan quá trớn.

10. Hãy nêu ý nghĩa và giải thích đại cương điều tâm niệm thứ mười cuả Việt Võ Đạo Sinh?
Điều tâm niệm thứ mười nói về đức sống và tinh thần cầu tiến của VVĐS, đó là phải tự tin, tự thắng luôn luôn tự kiểm để tiến bộ; đối với người phải khiêm cung và độ lượng.

* Thế nào là tự tín, tự thắng, khiêm cung và độ lượng?
Tự tín: tin ở năng lực, phẩm chất đạo đức và ý chí của bản thân, biết phát huy ưu điểm của bản thân để tiến bộ.
Tự thắng: thắng được mình, tự sửa chữa những thối hư tật xấu, những vị kỷ và yếu đuối của bản thân.
Khiêm cung: khiêm nhường và cung kính với người trên hay người cao tuổi lớn hơn mình.
Độ lượng : rộng lượng bao dung với người dưới hay người nhỏ tuổi hơn mình.

B. Kiến thức Vovinam Việt Võ Đạo

1. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời từ năm nào? Do ai sáng lập?
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời năm 1938 tại Hà Nội, do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập.

2. Hãy cho biết ngày-nơi sinh, ngày-nơi mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái?
Võ sư Nguyễn Lộc sinh ngày 24/5/1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt.
Võ sư Nguyễn Lộc mất ngày 29/4/1960 (mồng bốn, tháng tư, năm Canh Tý) tại Sài Gòn. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

3. Trước khi mất, võ sư Nguyễn Lộc giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho ai? Sơ lượt về người kế nhiệm võ sư Nguyễn Lộc?
Trước khi lâm chung, Cố Võ sư Sáng Tổ giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho Võ sư Lê Sáng.
Võ sư Lê Sáng là Chưởng môn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1960 -2010). Ông sinh năm 1920 tại Hà Nội, mất ngày 27/9/2010 (hai mươi, tháng tám, năm Canh Dần) tại Quận 10, TpHCM, Việt Nam. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, trong suốt 50 năm với không ít thăng trầm, từ một môn võ phục hồi hoạt động tại Sài Gòn sau 1964, VVN-VVĐ đã phát triển vượt bậc và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một môn phái được đông đảo bạn bè khắp năm châu hâm mộ, xây dựng trên một hệ thống triết lý võ đạo (triết lý sống) mang tính nhân văn và thượng võ.

4. Hiện nay môn phái Vovinam Việt Võ Đạo do ai lãnh đạo?
Trước khi mất, võ sư Lê Sáng giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho một tập thể môn đồ được người lựa chọn, gọi là Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái (bao gồm 9 vị), mà người đứng đầu gọi là Chánh Chưởng Quản. Hiện nay, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đảm nhận vai trò Chánh Chưởng Quản (theo quyết định ngày 31/3/2010 của Võ sư Chưởng môn), là người lãnh đạo môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

THI LÊN CẤP HOÀNG ĐAI NHẤT CẤP

A. Lý thuyết Việt Võ Đạo

1. Quan niệm của môn sinh Vovinam về Tu Thân ra sao?
Tu thân là cách mạng tâm thân, là thường xuyên và liên tục:
a.    Hàm dưỡng ý chí
b.    Mở mang kiến thức
c.    Trau dồi đức hạnh
d.    Rèn luyện tài năng

2. Quan niệm của môn sinh Vovinam về tề gia ra sao?
Tổ chức và đặt đúng mối tương quan đối xử, đãi ngộ, thông tình đạt lý giữa những phần tử trong gia đình với nhau để gia đình được ổn định hầu có thời giờ và đầu óc thực hiên lý tưởng của mình đã vạch ra. Gia đình theo nghĩa hiện đại gồm 3 thế hệ: ông bà, vợ chồng, con cái. Có gia đình cũng sống chung với nhau cả năm đời. Phải tổ chức sắp đặt sao cho những người liên hệ đó đừng làm trở ngại công việc của ta.

3. Quan niệm về tình nghĩa sư đệ ngày nay?
Nói chung tình nghĩa sư đệ hôm nay đã suy giảm rất nhiều, vì:
a.    Ảnh hưởng của tư tưởng tự do dân chủ tiến bộ.
b.   Ảnh hưởng của các vấn đề tiến bộ xã hội như chiến tranh, sự tiến bộ của kỹ thuật và khoa học, khiến cho con người muốn vượt ra ngoài khuôn sáo cũ, coi trọng trí tuệ, nhẹ niềm tin và giá trị tinh thần.
c.   Hệ thống tổ chức nền giáo dục đã đổi mới, ông thầy ngày nay chỉ là một chuyên viên. Do đó, về đức độ, tuổi tác, kinh nghiệm sống chưa hẳn đã vượt trên người học mình. Một học sinh từ Tiểu học lên đến Đại học thường qua vài chục ông thầy. Tình cảm sư đệ làm sao có thể sâu đậm được. Ngày xưa, một thầy đồ có khi dạy học trò từ lúc còn để chỏm cho đến lúc thành ông Nghè, ông Cống, giáo huấn cả về nếp sống, cách cư xử ở đời.

4. Muốn tình sư đệ được thiêng liêng thắm thiết, thầy trò phải đối xử với nhau ra sao?
Tình sư đệ ngày nay có nồng độ cao hay thấp tùy theo tổ chức giáo dục, tùy theo tư cách cá nhân và cách cư xử giữa thầy trò.
Muốn tình nghĩa sư đệ thắm thiết, thầy và trò phải:
a.    Trước hết, thầy phải xứng đáng là thầy (có tác phong, tư cách, khả năng, có tinh thần phục vụ cao cả).
b.    Kế đến thầy phải thành thực, tận tâm dạy bảo, thương mến trò, coi trò như gan ruột, tay chân.
c.    Đổi lại, trò phải trung thực, tôn kính, biết ơn và làm vinh danh thầy bằng cách thực nghiệm những điều đã thụ huấn.

B. Kiến thức Vovinam Việt Võ Đạo

1. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời từ năm nào? Do ai sáng lập?
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời năm 1938 tại Hà Nội, do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập.

2. Hãy cho biết ngày-nơi sinh, ngày-nơi mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái?
Võ sư Nguyễn Lộc sinh ngày 24/5/1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt.
Võ sư Nguyễn Lộc mất ngày 29/4/1960 (mồng bốn, tháng tư, năm Canh Tý) tại Sài Gòn. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

3. Trước khi mất, võ sư Nguyễn Lộc giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho ai? Sơ lượt về người kế nhiệm võ sư Nguyễn Lộc?
Trước khi lâm chung, Cố Võ sư Sáng Tổ giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho Võ sư Lê Sáng.
Võ sư Lê Sáng là Chưởng môn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1960 -2010). Ông sinh năm 1920 tại Hà Nội, mất ngày 27/9/2010 (hai mươi, tháng tám, năm Canh Dần) tại Quận 10, TpHCM, Việt Nam. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, trong suốt 50 năm với không ít thăng trầm, từ một môn võ phục hồi hoạt động tại Sài Gòn sau 1964, VVN-VVĐ đã phát triển vượt bậc và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một môn phái được đông đảo bạn bè khắp năm châu hâm mộ, xây dựng trên một hệ thống triết lý võ đạo (triết lý sống) mang tính nhân văn và thượng võ.

4. Hiện nay môn phái Vovinam Việt Võ Đạo do ai lãnh đạo?
Trước khi mất, võ sư Lê Sáng giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho một tập thể môn đồ được người lựa chọn, gọi là Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái (bao gồm 9 vị), mà người đứng đầu gọi là Chánh Chưởng Quản. Hiện nay, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đảm nhận vai trò Chánh Chưởng Quản (theo quyết định ngày 31/3/2010 của Võ sư Chưởng môn), là người lãnh đạo môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

THI LÊN CẤP HOÀNG ĐAI NHỊ CẤP

A. Lý thuyết Việt Võ Đạo

1. Giá trị hơn-thua-thành-bại trong cuộc sống có tuyệt đối không? Hãy giải thích và chứng minh?
Không. Sự hơn-thua-thành-bại trong cuộc sống chỉ có giá trị tương đối trong một khoảng không gian và thời gian hữu hạn nào đó mà thôi. Như chuyện hai võ sĩ giao đấu, sự hơn-thua-thành-bại được diễn ra trước sự nhận xét của khan giả, thế mà vẫn chưa phải là tuyệt đối. Vì có võ sĩ vô địch nào không nếm hơn một lần thất bại trong cuôc đời võ sĩ của anh ta? Và có võ sĩ tầm thường nào chưa một lần thắng trong giao đấu ?

2. Đức Dũng của môn sinh Vovinam được thể hiện bằng mấy đức tính? Hãy kể ra?
Bằng 4 đức tính : tự chủ - tự thắng – cương trực – tận tụy với nghĩa vụ.

3. Muốn có đức tự chủ phải rèn luyện ra sao?
Muốn có đức tự chủ, ta phải luôn luôn bình tỉnh trước mọi biến động của ngoại cảnh, luôn luôn khai triển nội tâm, luyện ngũ quan cho thật bén nhạy và làm chủ được sự bén nhạy đó. Sau hết, luyện thần khí cho được ung dung thanh thản, không cầu cạnh ước ao gì cả.

4. Làm sao để có đức tự thắng?
Kiên nhẫn nghe những điều chưa biết đến những điều đã biết, nghe cả những điều phải lẫn những điều trái để hiểu rõ nguyện vọng của người, để tập thói quen tôn trọng và nghĩ tới người.

Kiên nhẫn học hỏi
ở người trong mọi trường hợp, liên tục trong đời sống. Kiên nhẫn trong việc xử thế, là gặp trường hợp bị đối xử bất công, thô vụng, nhầm lẫn, chúng ta vẫn kềm chế được tính nóng nãy hiếu thắng, vẫn ung dung hòa nhã với tinh thần thông cảm hòa giải, không tức khí nổi quạu, “ăn miếng trả miếng”, tùy hứng.

Kiên nhẫn hành động
sẽ giúp chúng ta vượt mọi khó khăn trở ngại, thắng phục được những thất bại trên đường đời, nhất là khi mới vào đời, để đạt được thành công cuối cùng.

5. Chúng ta phải hiểu về đức cương trực ra sao?
Cương là cương quyết trong tinh thần, hòa nhã ngoài thái độ ; trực là ngay thẳng một cách tế nhị, chứ không phải là tính cứng cỏi, thô lỗ của kẻ thất phu và sự ngay thẳng của một người điên khùng. Không có sự cương quyết nào vững chắc bằng sự cương quyết trong tinh thần. Khi tinh thần đã nhất quyết rồi thì thái độ phải tỏ ra ôn hòa, nhu nhã. Chính thái độ nhu nhã đó đã nói lên sự quyết tâm đến cùng tột. Người cương quyết phải là người có ý thức vững chắc rằng mình nên nghĩ gì, phải làm gì, và khi đã quyết đoán, là quyết tâm theo đuổi chí hướng của mình đến cùng. Ngay thẳng là một đức tính được mọi người cảm mến, nhưng không cùng nghĩa với chất phát : “thẳng ruột ngựa”, “có sao nói vậy”. Ngay thẳng cứng nhắc sẽ làm mọi người phiền lòng phật ý, và khiến mình luôn luôn bị thua thiệt, thất bại. Phải thẳng một cách linh động khéo léo, không bao giờ được dối trá nhưng cũng không nên thật thà lố bịch, nói hết những điều không đáng nói, gây xáo trộn, thất vọng cho người. Đó là ngay thẳng một cách tế nhị.

6. Thế nào là tận tụy với nghĩa vụ? Tận tụy đến mức độ nào?
Tận tụy với nghĩa vụ là phải hết lòng gắng sức, tận dụng mọi khả năng của mình thực hiện nghĩa vụ bằng được, dầu có hy sinh tánh mạng, song phải hy sinh đúng chỗ đúng lúc, trong phạm vị trách nhiệm của mình. Nếu ngoài phạm vị trách nhiệm của mình mà cứ nhắm mắt hy sinh thì chỉ là người bất trí, thiếu sáng suốt, không thông tình đạt lý, không quán triệt công nghĩa với tư ân, tư lợi.
Ví dụ: Khi được người hiểu rõ khả năng của ta, tín cẩn trọng dụng ta, thì ta phải hết lòng tận tụy với công việc mà người đó giao phó. Còn nếu đấy chỉ là âm mưu mua chuộc, trí trá bất minh để giành tư lợi thì ta không thể tận tụy hy sinh mù quáng được. (có thể kể chuyện: Dự Nhượng là gia thần của nhà Phạm Thị, khi nhà Phạm Thị bị nhà Trí Thị chu diệt, Dự Nhượng theo phò chủ mới. Nhưng khi Trí Bá (chủ sau) bị Triệu Vô Tuất giết thì Dự Nhượng quyết hy sinh mạng sống báo thù cho chủ).

B. Kiến thức Vovinam Việt Võ Đạo

1. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời từ năm nào? Do ai sáng lập?
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời năm 1938 tại Hà Nội, do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập.

2. Hãy cho biết ngày-nơi sinh, ngày-nơi mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái?
Võ sư Nguyễn Lộc sinh ngày 24/5/1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt.
Võ sư Nguyễn Lộc mất ngày 29/4/1960 (mồng bốn, tháng tư, năm Canh Tý) tại Sài Gòn. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

3. Trước khi mất, võ sư Nguyễn Lộc giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho ai? Sơ lượt về người kế nhiệm võ sư Nguyễn Lộc?
Trước khi lâm chung, Cố Võ sư Sáng Tổ giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho Võ sư Lê Sáng.
Võ sư Lê Sáng là Chưởng môn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1960 -2010). Ông sinh năm 1920 tại Hà Nội, mất ngày 27/9/2010 (hai mươi, tháng tám, năm Canh Dần) tại Quận 10, TpHCM, Việt Nam. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, trong suốt 50 năm với không ít thăng trầm, từ một môn võ phục hồi hoạt động tại Sài Gòn sau 1964, VVN-VVĐ đã phát triển vượt bậc và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một môn phái được đông đảo bạn bè khắp năm châu hâm mộ, xây dựng trên một hệ thống triết lý võ đạo (triết lý sống) mang tính nhân văn và thượng võ.

4. Hiện nay môn phái Vovinam Việt Võ Đạo do ai lãnh đạo?
Trước khi mất, võ sư Lê Sáng giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho một tập thể môn đồ được người lựa chọn, gọi là Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái (bao gồm 9 vị), mà người đứng đầu gọi là Chánh Chưởng Quản. Hiện nay, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đảm nhận vai trò Chánh Chưởng Quản (theo quyết định ngày 31/3/2010 của Võ sư Chưởng môn), là người lãnh đạo môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


THI LÊN CẤP HOÀNG ĐAI TAM CẤP

A. Lý thuyết Việt Võ Đạo

1. Nhân sinh quan của Việt Võ Đạo có mấy nhận định căn bản? Đó là những nhận định nào?
Có 4 nhận định căn bản, đó là :
- Nhận định về sự sống.
- Nhận định về đích sống.
- Nhận định về tương quan giữa cá nhân với tập thể.
- Nhận định về đạo sống.

2. Nhận định về sự sống của Việt Võ Đạo ra sao?
Nhận định về sự sống của Việt Võ Đạo là : Trong thế gian này, không có một sự vật nào có đơn lập tính tuyệt đối, vì chúng chỉ là những phần tử trong dòng miên sinh vô tận mà thôi. Về võ đạo và võ thuật cũng vậy: Không có một danh thủ nào trong nghề võ có thể đứng một mình, không có một môn phái nào có thể đứng đơn lập mà phát triển. Do vậy, Việt Võ Đạo chủ trương dung hợp các võ phái, cũng như các phần tử trong đại khối nhân loại để cùng thường dịch, miên sinh.

3. Nhận định về đích sống của Việt Võ Đạo ra sao?
Nhận định về đích sống của Việt Võ Đạo là: chỉ có những con người không có đích sống, chứ không có đích sống nào không có sự sống. Vì đích sống tự nó đã có một giá trị. Chỉ có đích sống đúng hay sai, cao hay thấp mà thôi.

4. Nhận định về tương quan giữa cá nhân với tập thể ra sao?
Giữa cá nhân và tập thể đều có tương quan trách nhiệm. Tập thể vun trồng cho tài năng cá nhân nẩy nở, nhưng cá nhân phải hòa đồng với tập tể mới mong thành công.

5. Đạo sống của Việt Võ Đạo có mấy phần vụ?
Đạo sống của Việt Võ Đạo có 3 phần vụ : Sống – Giúp người khác sống – Sống cho người khác.
- Về phần vụ “Sống” : Phải sống cho đầy đủ để trở thành những con người toàn diện, những con người sống thực, làm sao cho mỗi ngày có ý thức hơn và bớt lầm lỗi hơn.
- Vê phần vụ “Giúp người khác sống” : Nguyện vọng con người nói chung thường giống nhau, nên những gì mình không muốn, đừng bắt người khác phải theo. Nếu có thể, hãy giúp đỡ người.
- Về phần vụ “Sống cho người khác” : Trong một số trường hợp chúng ta cần phải biết hy sinh một số quyền lợi tinh thần và vật chất bản than để thực hiện.

B. Kiến thức Vovinam Việt Võ Đạo

1. Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời từ năm nào? Do ai sáng lập?
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo ra đời năm 1938 tại Hà Nội, do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập.

2. Hãy cho biết ngày-nơi sinh, ngày-nơi mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái?
Võ sư Nguyễn Lộc sinh ngày 24/5/1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt.
Võ sư Nguyễn Lộc mất ngày 29/4/1960 (mồng bốn, tháng tư, năm Canh Tý) tại Sài Gòn. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

3. Trước khi mất, võ sư Nguyễn Lộc giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho ai? Sơ lượt về người kế nhiệm võ sư Nguyễn Lộc?
Trước khi lâm chung, Cố Võ sư Sáng Tổ giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho Võ sư Lê Sáng.
Võ sư Lê Sáng là Chưởng môn môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1960 -2010). Ông sinh năm 1920 tại Hà Nội, mất ngày 27/9/2010 (hai mươi, tháng tám, năm Canh Dần) tại Quận 10, TpHCM, Việt Nam. Di cốt hiện lưu giữ tại Tổ đường môn phái, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10, TPHCM, Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Võ sư Chưởng môn Lê Sáng, trong suốt 50 năm với không ít thăng trầm, từ một môn võ phục hồi hoạt động tại Sài Gòn sau 1964, VVN-VVĐ đã phát triển vượt bậc và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một môn phái được đông đảo bạn bè khắp năm châu hâm mộ, xây dựng trên một hệ thống triết lý võ đạo (triết lý sống) mang tính nhân văn và thượng võ.

4. Hiện nay môn phái Vovinam Việt Võ Đạo do ai lãnh đạo?
Trước khi mất, võ sư Lê Sáng giao quyền lãnh đạo và phát triển môn phái lại cho một tập thể môn đồ được người lựa chọn, gọi là Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái (bao gồm 9 vị), mà người đứng đầu gọi là Chánh Chưởng Quản. Hiện nay, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đảm nhận vai trò Chánh Chưởng Quản (theo quyết định ngày 31/3/2010 của Võ sư Chưởng môn), là người lãnh đạo môn phái Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lê Việt - (Theo Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Giải trí
Nhà tài trợ
Lễ thay đai - Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng Khóa XII năm 2015