Kiến thức Vovinam

Thư Chưởng môn


MỤC ĐÍCH HỌC VÕ

         Các môn đệ thân mến !

       Làm việc gì cũng cần có mục đích. Mục đích phải mang lại lợi ích cho con người thì việc làm mới có ý nghĩa, mới được mọi người công nhận, và người thực hiện sẽ cảm thấy hứng khởi mà đặt hết tâm hồn vào công việc.

       Học võ cũng vậy, nếu không có mục đích, chẳng khác gì người đi đường không biết mình đi đâu, người lính ra trận mà không biết mình ra trận để làm gì? Tuy vậy, có những mục đích cao xa đáng nâng lên thành lý tưởng, và có những mục đích tầm thường thiển cận, chỉ có giá trị và được đặt ra trong một giai đoạn nào đó mà thôi.

       Người bắn cung, dù có lắp tên căng dây, nhưng nhắm mắt buông dây bừa đi thì đó là không có mục đích, sự bắn cung chẳng có ý nghĩa gì. Nếu chỉ nhằm những đích gần và thấp, rồi dí sát vào tận nơi mà bắn, hẳn dễ trúng lắm. Song sự bắn trúng đó chẳng mang lại cảm giác thích thú gì, vì đích đó tầm thường, thấp kém quá, có gì đáng hãnh diện?

       Cho nên khi mới học bắn có thể nhắm những đích gần và thấp, sau đó phải đặt lên một tầm mức cao xa hơn, việc bắn mới có ý nghĩa. Nhưng điểm quan trọng là ở chổ suy nghĩ để tìm phương cách : Làm thế nào đạt tới, làm sao cho trúng đích? Chính những tính toán và sự sửa soạn để vươn tới thành quả đó là một cơ hội cho ta tự kiện toàn chính mình, gặt hái được nhiều kinh nghiệm để trở nên trưởng thành hơn.

      Học võ cũng vậy, có mục đích mới có hứng thú để tạo đà tiến bộ. Cũng như học bắn cung, lúc đầu có thể nhắm những đích gần và thấp, như học võ để tự vệ, học võ vì ham thích võ thuật, muốn trở thành nhân vật giỏi võ. Ðó chỉ là ý nghĩ đầu tiên của những người mới bước chân vào ngưỡng cửa VOVINAM-VIỆT VÕ ÐẠO. Sau đó, người võ sinh sẽ thấy rằng: võ thuật và võ đạo là những chất liệu vô cùng quan thiết để xây dựng con người có ý chí, nghị lực, khoan hòa, đức độ, biết sống vì mọi người thì sẽ được mọi người yêu thương, tin tưởng. Ðược vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng thành công trong đời sống. Ðó là học võ với tinh thần võ đạo, cao xa mà thiết thực, mọi môn sinh nếu cố gắng, kiên nhẫn theo đuổi, rèn luyện và tu dưỡng, đều đạt tới đích cả.

     Với nhận thức trên, môn sinh VOVINAM-VIỆT VÕ ÐẠO học võ để thân thể khoẻ mạnh, trí tuệ minh mẫn, tâm hồn cao thượng, để có ý chí hơn, có nghị lực hơn, để tin tưởng cái giá trị thực sự nơi con người của mình, tin tưởng khả năng đóng góp của mình sẽ đắc lực hơn vào việc mưu cầu hạnh phúc chung cho gia đình, cho xã hội.

Cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng
 
  

                  MÔN PHÁI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO
            
            10 ÐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ÐẠO SINH

01. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.
02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.
03. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Ðồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
04. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
05. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Tôn trọng các võ phái khác, chỉ dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
06. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
07. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Sống trong sạch, giản dị, trung thực, và cao thượng.
08. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Kiện toàn ý chí đanh thép, nổ lực tự thân cầu tiến.
09. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
10. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

THE 10 PLEDGES OF THE VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO DISCIPLE  ( tiếng Anh )   
01. I shall strive to reach the height of the martial arts in order to serve mankind.
02. I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth.
03. I shall live in harmony with others, and I shall respect my superiors and love my fellow disciples.
04. I shall absolutely adhere to Vovinam 's rules and regulations, and uphold the honor of the martial artist.
05. I shall respect other disciplines of martial arts and only use force for self-defense and defense of justice.
06. I shall work hard for personal and ethical enrichment.
07. I shall live an honest, modest and noble life.
08. I shall develop the will power to overcome all obstacles in life.
09. I shall develop sound judgment and stamina, and I shall act with wisdom.
10. I shall be self-confident, self-controlled, modest and generous, and I shall constantly review myself to strive for improvement.

LES DIX PRINCIPES DU PRATIQUANT VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ( tiếng Pháp )
01. Atteindre le plus haut niveau de l’Art pour servir le peuple et l’humanité.
02. Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause.
03. Etre toujours unis, respecter les Maîtres, fraternité véritable entre ses condisciples.
04. Respecter rigoureusement la discipline, placer l’honneur au-dessus de tout.
05. Respecter les autres styles d’arts martiaux et n’utiliser le Vovinam qu’en cas de légitime défense ou pour défendre les justes causes.
06. Apprendre et pratiquer le vovinam avec assiduité, forger l’esprit et cultiver la vertu.
07. Vivre avec justice, simplicité, loyauté et noblesse d’esprit.
08. Développer une volonté d’acier, progresser l’effort lui-même pour vaincre les difficultés.
09. Etre lucide dans ses décisions , persévérant et inventif dans ses actes.
10. Etre maître de soi, modeste, tolérant et critique à l’égard de soi afin de progresser.

I DIECI CONCETTI DELLA MENTE ( tiếng Ý )
01. Raggiungere il più alto livello dell’Arte Marziale per servire l’umanità.
02. Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa.
03. Essere sempre uniti, rispettare i Maestri, gli anziani ed amare i condiscepoli.
04. Rispettare rigorosamente la disciplina delle Arti Marziali, porre l’onore al di sopra di tutto.
05. Rispettare le altre Arti e non utilizzare la propria Arte Marziale che per legittima difesa.
06. Coltivare la conoscenza, forgiare lo spirito, progredire nella vita.
07. Vivere con probità, semplicità, fedeltà e nobiltà d’animo.
08. Sviluppare una volontà d’acciaio, vincere le difficoltà.
09. Essere lucido, perseverante e attivo.
10. Essere maestro di sè stesso, modesto, rispettoso, tollerante e progrediregiudicando sè stesso.

DIE 10 GRUNDPRINZIPIEN ( tiếng Đức )
01.Der VOVINAM-Schüler möchte die höchste Stufe der Kunst, der Selbstverteidigung erreichen, um Volk und Menschheit zu dienen.
02.Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen.
03.Der VOVINAM-Schüler hat zum Ziel die Gemeinsamkeit von Herz und Geist. Er soll die Vorgesetzten respektieren und die Mitschüler lieben.
04.Der VOVINAM-Schüler hat die absolute Disziplin und schätzt die Ehre des Vo Si (Kämpfers) hoch.
05.Der VOVINAM-Schüler toleriert die anderen Schulen und wendet seine Kampfkunst nur zur Selbstverteidigung und Gerechtigkeit an.
06.Der VOVINAM-Schüler trainiert mit Fleiß, bildet sich und stärkt seinen Moral.
07.Der VOVINAM-Schüler lebt ungetrübt, bescheiden, treu, rechtschaffen und edelmütig.
08.Der VOVINAM-Schüler vervollkommnet seinen starken Willen, um Macht und Gewalt zu überwinden.
09.Der VOVINAM-Schüler handelt zielstrebig und klar durchschaubar, kämpft unermüdlich und bleibt immer aktiv.
10.Der VOVINAM-Schüler ist selbstbewusst, selbstsicher, beherrscht sich, ist bescheiden, grosszügig und hinterfragt immer, um sich fortzubilden.

(Nguồn: http://www.vovinam.divivu.com)

 

Giải trí
Nhà tài trợ
Lễ thay đai - Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng Khóa XII năm 2015