Hình ảnh - Sinh hoạt

Lễ thay đai - Kỳ thi thăng cấp sơ đắng Vovinam liên quận thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 do Vovinam quận Gò Vấp tổ chức


 
Ảnh: Lê Việt
Giải trí
Nhà tài trợ