Hình ảnh - Sinh hoạt

Lễ thay đai - Khóa thăng cấp trung đẳng K39/2012Một số hình ảnh trong buổi lễ thay đai cho các môn sinh thi đậu khóa thi thăng cấp trung đẳng Vovinam K39 năm 2012(Ảnh: Lê Việt)
Giải trí
Nhà tài trợ