Kiến thức Vovinam

Thư Chưởng môn       Các môn đệ thân mến!
       Làm việc gì cũng cần có mục đích. Mục đích phải mang lại lợi ích cho con người thì việc làm mới có ý nghĩa, mới được mọi người công nhận, và người thực hiện sẽ cảm thấy hứng khởi mà đặt hết tâm hồn vào công việc...

Hệ thống đẳng cấp của Vovinam - tháng 9 năm 2014Ngày 27 tháng 8 năm 2014 Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam – Việt võ đạo đã ra quyết định số 04/HĐVSCQ/QĐ về việc bổ sung màu đai dành cho thiếu niên.

Đặc trưng kỹ thuật của Vovinam - Việt Võ ĐạoVovinam - Việt Võ Đạo dựa trên nền tảng võ và vật dân tộc, đồng thời nghiên cứu tinh hoa của các môn võ khác trên thế giới để dung nạp, thái dụng và hóa giải, nhất là cải tiến nền tảng kỹ thuật của mình theo nguyên lý Cương - Nhu phối triển, hệ thống kỹ thuật (đòn thế, bài bản…) của môn phái Vovinam khá phong phú, đa dạng và mang một số nét đặc trưng.
Giải trí
Nhà tài trợ